Det här är Geosektionen

DSC06787 (5).JPG
 

Föreningar

Geosektionen brinner för sina fantastiska föreningar. Är du intresserad av vad de håller på med eller vill du vara delaktig i deras arbete?

Läs mer och hör av dig! De älskar att få vackra meddelanden och tips!


 

Om oss


Varför finns sektionen?

Bergsbruket var länge Sveriges viktigaste industriella näring. Från 1950-talet och 20 år framåt skedde en mycket kraftig strukturförändring av det svenska bergsbruket, antalet gruvor minskade drastiskt och tyngdpunkten flyttades från mellansverige till Norrland. I samband med utlokalisering av statlig verksamhet i början på 1970-talet flyttades gruvutbildningen till Luleås nya tekniska högskola.

I samband med flytten bildades programmet geoteknologi och år 1973 startade en organisation som fick namnet Geosektionen som idag ligger under Teknologkåren. Allt eftersom tiden gick bildades nya program från geoteknologin och i början av 1990 lades det enskilda programmet geoteknologi ner, och de ursprungliga ”georesurserna” flyttades ut till andra institutionerna.

Idag ligger Geosektionens utbildningar under institutionen Samhällsbyggnad och Naturresurser (SBN).

Georg Humboldt

Geosektionen grundades 1973 och behövde en maskot. Sektionens första ordförande hade en klasskompis vid namn Georg som var rätt spexig av sig och brukade ofta klä sig i frack, likt en pingvin. Så när man skulle välja maskot kom man att tänka på honom. Varför just Georg Humboldt är för att det finns en pingvinart som heter Humboldtpingviner, som länge var pingvinsorten som prydde sektionens logga.

 

Vad gör vi?

Geosektionens tre huvuduppdrag är att:

Förbättra utbildningarna under sektionen.
Vår UBS (Utbildningsbevakningssamordnare) ser till att det finns fungerade och aktiva programråd. Programråden arbetar med att säkerställa kvalitén på våra utbildningar. Är du intresserad av att sitta med i något råd eller har frågor, kontakta vår UBS.

Främja kontakten mellan medlemmarna och näringslivet.
Vår arbetsmarknadskontakt anordnar bland annat företagskvällar med företag som har anknytning till sektionens utbildningar. Detta för att DU som medlem lättare ska kunna få kontakt med företag som är relevanta för DIN utbildning. Ta en titt på startsidan så ser du när nästa evenemang är.

Främja gemenskapen mellan medlemmarna
Till största del är detta område våra subgruppers ansvar. Sektionen har två subgrupper;
Repet – Vårt 6-mästeri som anordnar diverse phaester och aktiviteter.
Bunkerlaget – Ansvarar för vår sektionslokal Bunkern.

DSC00913 (3).JPG

Organisation


Geosektionen är en sektion under Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet.

Styrelsen och ledningsgruppen består av heltidsstuderande personer som brinner för att se till att du får en högklassig utbildning, kontakter med arbetslivet och har roligt utanför skolan! Glöm inte bort att vi finns här för dig så tveka inte att höra av dig vid eventuella frågor eller funderingar så hjälper vi dig att lösa dem!

Styrelsen består av:

 • Ordförande
  Som Ordförande i Geosektionen är man ansiktet utåt för sektionen. Detta innebär att representera sektionen och föra sektionens talan vid sammanträden. Ordförande har det övergripande ansvaret för sektionens verksamhet.

 • Vice ordförande
  Som vice ordförande i sektionen är man spindeln i nätet. Man ska vara ordförandes högra hand och är personen som sköter sektionens interna kommunikation mellan alla delar av sektionen.

 • Kassör
  Som kassör i geosektionen sköter man om sektionens ekonomi. Detta består av att fakturera företag, bokföra, följa upp budget samt betala fakturor. Tillsammans med styrelsen ser vi till att planera och genomföra så att pengarna används på bästa sätt för medlemmarnas intresse.

 • Och fyra ledamöter som består av ordförande varje programförening

Ledningsgruppen består av:

 • Ubildningsbevakningssamordninare (UBS)

 • Arbetsmarknadsansvarig (ARB)
  Som arbetsmarknadskontakt är man ansiktet utåt till företag och det är min uppgift att föra samman näringslivet till geosektionens studenter. Detta genom mailkontakt och deltagande på möten som resulterar i företagsevent.

 • Studiesocialt ansvarig (SSO)
  Som Studiesocialtsansvarig är man inte bara med och skapar festliga event som bidrar till en god gemenskap i sektionen, man får även den viktiga rollen som sekreterare. Vilket gör att man har enormt bra kunskap om vad som sägs och beslutas, och vad är det man brukar säga? Knowledge is power!

 • Informationschef
  Informationschefen har det huvudsakliga ansvaret att sprida sektionens information till medlemmarna. Detta genom affischer, grafik och annan marknadsföring. Har även makt över Geosektionens hemsida, Power is knowledge!

 
0rganisationsschema.png