Program i Geosektionen

Civilingenjör Arkitektur
med inriktningar

 • Husbyggnad

 • Stadsbyggnad

Civilingenjör Naturresursteknik
med inriktningar

 • Miljö och Vatten 

 • Malm och Mineral

Högskoleexamen Samhällsbyggnad
med inriktningar

 • Infrastruktur

 • Teknisk miljövård

 • Samhällsplanering

Civilingenjör Brandteknik

 

Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad
med inriktningar

 • Byggande

 • Jord och berg

 • Konstruktion

Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik
med inriktningar

 • Kemi- och bioprocessteknik

 • Mineralteknik och metallurgi

Brandingenjör

 

Högskoleexamen Bygg och anläggning
med inriktningar

 • Mätteknik

 • Produktion