ArktisLogga.png

ARKTIS

Arktis är en programförening för alla studenter som studerar Civilingenjör Arkitektur och Samhällsbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet. Föreningen anordnar aktiviteter för sina medlemmar inom området arkitektur och samhällsbyggnad. Dessutom jobbar föreningen för att stärka gemenskapen mellan programmens studenter och även med att stärka våra program utåt sett. Både mot företag samt nya studenter.

Läs mer på vår hemsida!