Geosektionens Arbetsmarknadsutskott

G-arb är ett utskott som främst arbetar för sina programföreningar och skapa event för respektive program. Vi diskuterar och bollar idéer hur vi ska kunna samarbeta och hjälpa varandra. De som inte sitter i en programförening jobbar med att hjälpa mig dvs också skapa nya kontakter och leta företag. De hjälper även till att anordna arbetsmarknadsevent och praktiska saker så som exempelvis lunchföreläsningar, beställning av mat etc.