G-Info.jpg

Geosektionens Info & PR-utskott

G-info är sektionens info & PR-utskott. Allt som syns utåt är utskottets arbete, t.ex. sociala medier, tryckt PR och hemsidan. Utskottet består av Informationschefen (som sitter i ledningsgruppen), representanter från programföreningarna och studenter som gillar att jobba med design eller annat grafiskt arbete. Är du intresserad av att vara med i utskottet så det är bara att skicka ett mejl!
Mail: info@geosektionen.se