Geosektionens Utbildningsutskott

Geosektionens utbildningsutskott, G-Ut jobbar för att alla utbildningar under Geosektionen ska vara i världsklass samt att studenterna ska bli korrekt behandlande av LTU. För att uppnå detta träffas utskottet en gång i veckan, samt har ett gott samarbete med SBN. Utskottet har representation från alla programråd samt huvudutbildningsledare och utbildningsledarmöten. På så sätt har vi stor förmåga att påverka samt driva studenternas frågor vidare.

I utskottet utredes olika ärenden som kommer in från studenter eller via representanter. Utskottet håller också i lite event, till exempel inspirationskväll för utbytesstudier och fika för programrådsrepresentanter. Vi söker ständigt nya ledamöter, vill du vara med och påverka eller har du övriga frågor?

Maila: Ubs@geosektionen.se